‘Hírek, információk’ kategória archívuma

Jogviszony rendezési eljárás

Az egészségbiztosítás keretében ellátást nyújtó orvosok az ellátást megelőzően a TAJ számunk alapján, on-line módon megvizsgálják, hogy a nyilvántartásban szerepelünk-e, rendezett-e a jogviszonyunk az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) felé.

A rendezett jogviszony azt jelenti, hogy biztosított vagy a kizárólag egészségügyi ellátásra jogosító alap jogviszonyban áll valaki, és ez szerepel is az egészségbiztosító jogosultakról vezetett nyilvántartásában.

Az egészségbiztosítónál bejelentett jogviszonyunkat egy korábbi cikkünkben említett, úgynevezett ügyfélkapun keresztül is leellenőrizhetjük.

Tovább »

Adósávok, adókedvezmények 2015.

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. § Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka
Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmény (családi adókedvezmény) Szja. tv. 29/A-B.§ Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor – – egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 62.500,- Ft -tal, – legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 206.250,- Ft-tal csökkenthető
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások [Szja. tv. 71. §] Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 14% EHO [Szja. tv. 69. § (2) bek., 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.] – a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500,- Ft/hó , és/vagy – Erzsébet-utalvány max. 8.000,- Ft/hó; – Széchenyi PihenőKártya (SZÉP Kártya) • szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft; • vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft; • szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft. Iskolakezdési támogatás: 31.500,- Ft/év Iskolarendszerű képzés költségeinek munkáltató általi átvállalása 262.500,- Ft/év Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 52.500,- Ft/hó Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 31.500,- Ft/év mindösszesen, adóévben együttesen 200.000,- Ft keretösszeg erejéig (ide nem értve a SZÉP Kártyát)
[Szja. tv. 70. § (3) bek a), (5) bek. a) pont; Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont] Csekély értékű ajándék: 3x 10.500,- Ft. Évente három alkalommal adha tó, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. §szerint figyelembe veendőjövedelme [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §] 600.000,- Ft

Forrás: http://www.hrportal.hu/c/adosavok-adokedvezmenyek-2015-20150116.html

Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés

Az a személy, akire Magyarországon a társadalombiztosítás szabályai kiterjednek és nem biztosított, valamint egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult – a kockázatközösség elve alapján – egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles. A járulék fizetését az adóhatóságnál kell kezdeményezni.

Egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alapján az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira lehet jogosultságot szerezni.

Egészségügyi szolgáltatási járulékot csak annak kell fizetnie, aki semmilyen más jogcímen és szociális rászorultság alapján sem jogosult egészségbiztosítási szolgáltatásra. Az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultságot a járási hivatal állapíthat meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át (2015-ben a 34.200,- Ft-ot), illetve egyedülélő esetén a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (2015-ben a 42.750,- Ft-ot) és családjának vagyona nincs.

  Tovább »

Ügyfélkapu nyitása, aktiválása

1. Amennyiben bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten személyesen indította regisztrációját, az ügyintéző a személyazonosítást követően hitelesíti regisztrációját. Megkapja választott felhasználói nevét (ha az Ön által kért felhasználói név már létezik, másikat kell választani), és miután aláírta az adatlapot, a rendszer elküldi a megadott e-mail címre az egyszer használatos (aktiváló) kódját, amelyet az Ügyfélkapu felületén aktiválnia kell (első belépés). Tovább »

Levélben kérhetem-e az öregségi nyugdíjam megállapítását?

Nyugellátást írásban, az erre a célra rendszeresített igénybejelentő lapon kell igényelni. A nyomtatvány térítésmentesen, bármely regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon beszerezhető, illetőleg a „Nyomtatványok” menüpont „Nyomtatványtár” almenüjében letölthető. A „Nyomtatványtár”-ban az űrlaplistából kétféle módon érhetőek el a nyomtatványok: Tovább »

KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója) 2013-as új adó

A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) tartalmazza, amelynek rendelkezései – főszabály szerint – 2013. január 1-jén lépnek hatályba. A kisadózó vállalkozások tételes adójának a hatálya alá (továbbiakban: kata) első alkalommal 2012. december 1-31. közötti időszakban lehet bejelentkezni az adóhatóságnál. Az adóalanyiság kezdő napja ebben az esetben 2013. január 1-je.
Tovább »

Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről

Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség?

Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre épül. A Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok valamennyien térítésmentesen jogosultak az egészségügyi ellátásokra. Az ellátásra való jogosultságot a biztosítási jogviszony, vagy a jogosulti státusz határozza meg. Ettől függ az is, hogy valaki járulékfizetésre kötelezett, vagy a szolidaritási elv érvényesülése alapján az állam fizeti utána a járulékot. Tovább »

Tájékoztató a számla adattartalmára vonatkozó 2013. január 1-jétől hatályos áfa törvény szerinti szabályokról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § szerint 2013. január 1-jétől a számla kötelező adattartalma a következő:

„a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy Tovább »

Munkaszüneti napok, és összevont munkaszüneti és pihenőnapok (hosszú hétvégék) 2013-ban

 • Január 1.-kedd
 • Március 15.-péntek, 16.-szombat, 17.-vasárnap
 • Március 30.-szombat, 31.-vasárnap, április 1 (Húsvét)
 • Május 1.-szerda
 • Május 18.-szombat, 19.-vasárnap, 20.-hétfő (Pünkösd)
 • Augusztus 17.-szombat, 18.-vasárnap,19.-hétfő, 20.-kedd (augusztus 19.-ét hétfőt, augusztus 24.-én szombaton kell ledolgozni)
 • Október 23.- szerda
 • November 1.- péntek, 2.- szombat, 3.-vasárnap
 • December 24.-kedd, 25.-szerda, 26.-csütörtök, 27.-péntek  ( december 24.-ét keddet,  december7.-én szombaton kell ledolgozni; a december 27.-pénteket, december 21.-szombaton kell ledolgozni)

Tovább »

Nyugdíjkorhatár 2013-ban

 • 1952 január 1-je előtt születetteknek, a betöltött 62. életév,
 • 1952-ben születetteknek, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1953-ban születetteknek, a betöltött 63. életév,
 • 1954-ben születetteknek, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1955-ben születetteknek, a betöltött 64. életév,
 • 1956-ban születetteknek, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1957-ben vagy azt követően születetteknek, a betöltött 65. életév.

Tovább »