Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

A sajátjogú nyugdíjas fogalma jelentősen megváltozott, így a korhatár előtti nyugdíjasok kiestek  ebből a fogalmi körből, s az elnevezésük is megváltozott. (2012. január 1.-től)

Nyugdíjas munkavállaló az, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik. Nyugdíjasnak minősül a munkavállaló az előző feltételek teljesülése esetén, eszerint nem feltétel, hogy a munkavállaló kapjon is nyugellátást, önmagában az öregségi nyugdíjra való jogosultság alapján nyugdíjasnak minősül. Továbbá nyugdíjasnak kell tekinteni, azt a személyt aki az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt részesül öregségi nyugdíjban, ilyen pl. a nők 40 éves szolgálati ideje alapján meg ítélt járandóság. Nyugdíjasnak minősül a munkavállaló, ha egyes további ellátásokban részesül. Ide tartozik a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj), a Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól kapott egyházi, felekezeti nyugdíj, a (növelt összegű) öregségi, munkaképtelenségi járadék, valamint a rokkantsági ellátás. E juttatások esetében azonban nem elegendő a puszta jogosultság, hanem az ellátás tényleges folyósítása mellett lehet csak nyugdíjasnak tekinteni a munkavállalót.


A munkatörvénykönyve 294. §
(1)alapján nyugdíjas munkavállalónak minősül:

g) nyugdíjas munkavállaló, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,

gc) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

gd) Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,

ge) öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,

gf) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy

gg) rokkantsági ellátásban részesül,
Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása esetén munkavállalót terhelő adók:

16% SZJA

10% nyugdíjjárulék van

4% egészségbizt. járulék van, vagy 7% van nyugdíjfolyósítás szünetelése esetén

1,5% munkaerő-piaci járulék nincs

10% nyugdíjjárulék van

egészségügyi szolgáltatási járulék nincs


munkáltatót terhelő adók:

27%-os szochot van

1,5% szakképzési hozzájárulás

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.