Betegszabadság

Mt. 126. §
(1) A munkáltató a munkavállaló számára a betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára.
(3) Évközben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a betegszabadság arányos részére jogosult.
(4) A betegszabadság kiadásánál a 124. §-ban foglalt rendelkezést kell azzal az eltéréssel alkalmazni, ha a munkavállaló a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot munkanapként kell figyelembe venni.
(5) A betegszabadság tekintetében a 121. § (2) bekezdése megfelelően irányadó


Jogforrás: Munka törvénykönyve

A betegszabadság munkanapokra jár, s a nyugdíjas munkavállalót is megilleti. Táppénzre a munkavállaló a betegszabadság igénybevétele után lesz jogosult (nyugdíjas nem jogosult táppénzre). A betegszabadság idejére a távolléti díj 70 százalékát kell kifizetni, az Mt. 146. § (4) alapján. Amennyiben a munkaidő beosztása alapján jogosult lett volna valamilyen bérpótlékra akkor azt is figyelembe kell venni, illetve valamiért nincs beosztása , akkor a megelőző 6 hónap tényleges pótlékfizetését kell vizsgálni, de csak a jogszabályban meghatározott pótlékok körében(műszakpótlék és az éjszakai bérpótlék). Vizsgálni kell, hogy a megelőző 6 hónapban beosztás szerinti munkaórák legalább 30%-ában volt-e éjszakai és műszakpótlékra jogosító munkavégzés. Ha volt, a távolléti díj számítása során az alapbéren felül ezt is figyelembe kell venni. Továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a megelőző 6 hónapban volt-e átlagosan 96 óra ügyelet, készenlét. Ha volt, a távolléti díj számítása során ennek figyelembevétele szintén kötelező.

A betegszabadság évközben kezdődő munkaviszony esetén időarányosan jár, s minden új munkaviszony esetén újra kell számolni, figyelmen kívül hagyva az előző munkáltatónál igénybe vett betegszabadságnapokat.


Számítása

Éves mértéke 15 munkanap / Mt. 126. § (1)/, melyet az év közbeni belépőnél arányosítani kell. A táppénzzel ellentétben, amely naptári napra (tehát hét minden napjára), a betegszabadság munkanapra jár ( munkanap, az a nap amikor beosztása szerint munkavégzésre kötelezett).

Példa:
a munkába lépés napja legyen 2013. március 17.
az évből még 290 nap van vissza (a márc. 17-is benne van)

15/365*290=11,9  azaz 12 munkanap betegszabadságra jogosult betegsége esetén, a jelenlegi munkaviszonyában a 2013-as évben.

az eredményül kapott félnapot elérő töredéknapot egész munkanapként kell figyelembe venni
15 az éves betegszabadság napok száma
365 az év napjainak száma

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.