Üdvözöljük honlapunkon!

Szolgáltatásaink igénybevételével Ön egy korrekt és megbízható hátteret kap munkájához, időt takarít meg, amit cégére fordíthat, hogy még jobban és sikeresebben tudjon működni a cég tényleges tevékenységére koncentrálva.

Számviteli szolgáltatásaink keretében (Könyvelés, Bérszámfejtés-TB ügyintézés) teljes körű ügyintézést nyújtunk folyamatos kapcsolattartással ügyfeleink részére, hogy cége biztonságosan, a törvényes keretek betartásával, de mindemellett a legkisebb adó és TB befizetési ráfordítással fejlődhessen.

Nyugdíjkorhatár 2015-ben

– 1952 január 1-je előtt születetteknek, a betöltött 62. életév,
– 1952-ben születetteknek, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
– 1953-ban születetteknek, a betöltött 63. életév,
– 1954-ben születetteknek, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
– 1955-ben születetteknek, a betöltött 64. életév,
– 1956-ban születetteknek, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
– 1957-ben vagy azt követően születetteknek, a betöltött 65. életév.

Tovább »

Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

A nyugdíjasok foglalkoztatása esetében el kell különíteni a sajátjogú nyugdíjasokat és a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező, öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nyugdíjas nőket.

Az a személy számít saját jogú nyugdíjasnak, aki öregségi nyugdíjat vagy rehabilitációs járadékban részesül.
A saját jogú nyugdíjas munkavégzésekor sem korhatár, sem jövedelemhatár, sem munkaidőben történő korlátozás nincs .

A munkaadónak lehetősége van munkaviszony vagy megbízási szerződés keretében foglalkoztatnia a nyugdíjas személyt. Ezekben az esetekben az alábbiak szerint kell megfizetni a járulékokat.

Tovább »

Munkaszüneti napok 2016-ban

2016. január 1, péntek, pihenőnap (hosszú hétvége)
2016. március 5. szombat munkanap (március 14. ledolgozása)
2016. március 14 hétfő pihenőnap (március 5. szombaton kell ledolgozni)
2016. március 15 kedd (hosszú hétvége)
2016. március 28. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2016. május 1. vasárnapra esik
2016. május 16. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2016. augusztus 20. szombatra esik (nemzeti ünnep)
2016. október 15. szombat munknanap (október 31. ledolgozása)
2016. október 23. vasárnapra esik, az 1956-os forradalom évfordulója
2016. október 31. hétfő pihenőnap (október 15. szombaton kell ledolgozni)
2016. november 1. kedd, Mindenszentek (hosszú hétvége)
2016. december 24. szombat, Szenteste, pihenőnap
2016. december 25. vasárnap, Karácsony
2016. december 26. hétfő, Karácsony másnapja (hosszú hétvége)

Munkabér adó és járulékterhei 2015-ben

Levonások a dolgozó béréből:

SZJA (16 %)

Nyugdíjjárulék (10 %)

Egészségbiztosítási járulék (4+3%)

Munkaerőpiaci járulék (1,5%)

Tovább »

Minimálbér, garantált bérminimum összege 2015-ben

1. Minimálbér

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604 forint.

Tovább »

KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója)

KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója) – ami nem változott

Választhatja egyéni vállalkozó, betéti társaság. /Korlátolt felelősségű társaság nem./

Az a vállalkozás élhet a KATA adózási mód lehetőségével, melynek az éves árbevétele nem haladja meg a 6 millió forintot. Aki áfa alany is egyben, annak az áfa nélküli értéket kell figyelembe vennie a 6 milliós határnál.

A KATA havi összege főállású kisadózó esetében 50.000 ft, mellék állású KATA-s esetében havi 25.000 ft.

Ameddig a vállalkozás KATA hatálya alá tartozik, kikerül a számviteli törvény alól, éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

Ha a cég túllépi a 6 milliós határt év közben, akkor sem esik ki a KATA-ból, viszont 40%-os adót fizet a 6 millió feletti összegre.

Belépni év közben is bármikor lehet, a belépés NAV felé történő bejelentését követő hó első napjától érvényes a KATA belépés.

Tovább »

Jogviszony rendezési eljárás

Az egészségbiztosítás keretében ellátást nyújtó orvosok az ellátást megelőzően a TAJ számunk alapján, on-line módon megvizsgálják, hogy a nyilvántartásban szerepelünk-e, rendezett-e a jogviszonyunk az OEP (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) felé.

A rendezett jogviszony azt jelenti, hogy biztosított vagy a kizárólag egészségügyi ellátásra jogosító alap jogviszonyban áll valaki, és ez szerepel is az egészségbiztosító jogosultakról vezetett nyilvántartásában.

Az egészségbiztosítónál bejelentett jogviszonyunkat egy korábbi cikkünkben említett, úgynevezett ügyfélkapun keresztül is leellenőrizhetjük.

Tovább »

Adósávok, adókedvezmények 2015.

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. § Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka
Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.
Adóalap kedvezmény (családi adókedvezmény) Szja. tv. 29/A-B.§ Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor – – egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 62.500,- Ft -tal, – legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 206.250,- Ft-tal csökkenthető
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások [Szja. tv. 71. §] Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 14% EHO [Szja. tv. 69. § (2) bek., 1998. évi LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.] – a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500,- Ft/hó , és/vagy – Erzsébet-utalvány max. 8.000,- Ft/hó; – Széchenyi PihenőKártya (SZÉP Kártya) • szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft; • vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft; • szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft. Iskolakezdési támogatás: 31.500,- Ft/év Iskolarendszerű képzés költségeinek munkáltató általi átvállalása 262.500,- Ft/év Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 52.500,- Ft/hó Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 31.500,- Ft/év mindösszesen, adóévben együttesen 200.000,- Ft keretösszeg erejéig (ide nem értve a SZÉP Kártyát)
[Szja. tv. 70. § (3) bek a), (5) bek. a) pont; Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont] Csekély értékű ajándék: 3x 10.500,- Ft. Évente három alkalommal adha tó, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. §szerint figyelembe veendőjövedelme [1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §] 600.000,- Ft

Forrás: http://www.hrportal.hu/c/adosavok-adokedvezmenyek-2015-20150116.html

GYET (Gyermeknevelési támogatás)

Akik a nagycsalád alapítás mellett döntenek, azok fontos segítsége a gyereknevelési támogatás (GYET). Ez egy nem nagy összegű ellátás, de sok gyerek esetén minden forintnak jelentősége van.

 

Ki és meddig jogosult gyermeknevelési támogatásra?

Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság abban az esetben is megszűnik, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét (nagykorúvá válik)és a háztartásban nincs további 3 olyan korú gyermek, akikre a jogosultság megállapítható.

Ha rendszeres pénzellátásban részesül a szülő, akkor sem állapítják meg a jogosultságot. Ebbe nem tartozik bele a gyes, vagy az emelletti munka után járó táppénz, illetve a súlyos fogyatékos gondozott után járó ápolási díj sem. Ezen ellátások mellett még járhat a gyermeknevelési támogatás.

Fontos tudni, hogy a gyermeknevelési támogatás mellett csak heti 30 órában engedi meg a törvény a munkavégzést. Ez alól kivételt jelent, ha valaki otthon dolgozik, mert az otthoni munkavégzésnél nincs időkorlát meghatározva.

Tovább »

Gyermekgondozási segély (GYES)

1. Ki jogosult GYES-re és mennyi ideig?

A GYES alanyi jogok jár, amire jogosult a szülő, a nevelőszülő vagy a gyám, a gyermek harmadik születésnapjáig. Az ellátás tovább is járhat, például a gyermek tizedik életévéig, ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. Ikergyermekek esetén pedig tankötelessé válásuk évének végéig. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti az ellátást. A gyermek első éves kora után, akár nagyszülő is jogosult lehet a GYES-re, viszont csak akkor, ha a gyermek gondozása, nevelése a szülők háztartásában történik. Ebben az esetben a szülőknek le kell mondaniuk a GYES-ről.

Tovább »