2012. évi adó és járulék változások

1. EVA új kulcsa: 37%, éves összeghatára 30 millió forint.

2. Újra két kulcsos szja. Bruttó 202.000 ft havi jövedelem alatt kivezetésre kerül a 27%-os szuperbruttó, e felett marad adóalap-kiegészítés elnevezéssel.

3. Új adónem: baleseti adó. A kötelező gépjármű biztosítás után díja után 30%, max 83Ft/nap/gépjármű.

4. Munkavállaló béréből levont járulékok közül az eddig 2%-os pénzbeni egészségbiztosítási járulék 3%-ra, az eddig 1,5 %-os munkaerő-piaci járulék szintén 3%-ra nő.

5. Minimálbér: bruttó 93 000 forint havibér, hetibér alkalmazása esetén 21 400 forint, napibér alkalmazása esetén 4 280 forint, órabér alkalmazása esetén 535 forint, illetve szakképzetteknél 108 000 forint havibér, hetibér alkalmazása esetén 24 850 forint, napibér alkalmazása esetén 4 970 forint, órabér alkalmazása esetén 621 forint.

6. Azért hogy, a  munkavállalók nettó bére 2012-ben nem legyen alacsonyabb a 2011-es évi nettó bérénél, a kormány elvárt béremelést fogalmaz meg, bérkompenzáció elnevezéssel. Azok a cégek, akik teljesítik az érintett dolgozókra  a követelményeket, költségeik egy részét leírhatják a munkavállaló után fizetendő szociális hozzájárulási adóból. Akik nem teljesítik, nem emelik  az érintett dolgozók kétharmadának fizetését, azok két évig nem folyamodhatnak állami támogatásért és nem indulhatnak közbeszerzési tenderen.

7. Fokozott adóhatósági felügyelet: az adóhatóság legfeljebb egy évre fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhat bármely céget. Amennyiben bizonytalan adójogi helyzet áll elő, mert az adózó bizonytalan a jogszabály értelmezésében, s  adótanácsadó vagy ügyvéd által ellenjegyzett jegyzőkönyv szerint  történt az értelmezés, akkor az nem bírságolható.

8. Gépjárműadó:  Az eddigi köbcenti alapján történő  7 ezer és 15 ezer forintot felváltja a kilowatt alapján mért  adókötelezettség, azaz változó adómértékek teljesítmény, és környezetvédelmi osztályba sorolás szerint.Az adót továbbra, is negyedévet követő 20-ig kell megfizetni.

9. Külföldi rendszámú autókról:  gépjármű csak magyar hatósági jelzéssel vehet részt a forgalomban, kivéve  ha  olyan külföldi vagy belföldi flottaüzemeltető a tulajdonosa, aki a regisztrációs adót megfizette. Illetve az a személy aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, az külföldi rendszámú járművet az eddigi 30 nap helyett legfeljebb csak egy napig használhatja az országban, de a külföldi üzembentartónak ehhez is írásban hozzá kell járulnia.

10. Számlaszámok változása: Január 1-től a számlaszámok köre kibővült. A jogszabályi változások miatt bevezetett új adónemek mellett új számlaszám került bevezetésre.

11. A szabadság megváltás, jubileumi jutalom, végkielégítés, s az újrakezdési támogatás 2012-től egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék köteles lett.

12. Az összes munkaviszonyban meg kell fizetni az egészségbiztosítási járulékot 3%-ot. Eddig  a 36 órás munkaviszony mellett végzett tevékenységek jövedelme után nem kellett.

13. Kivezetésre kerül a Start Plusz (dec.31.), és jön a Start Bónusz kártya. A Start Bónusz kártyát a 3 hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott személy, illetve a GYED, GYES, GYEt, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül (365 napon) kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, illetve az a személy aki gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.

14. Bevezetésre kerül a Rehabilitációs kártya, amelynek révén a munkáltató nem fizet szociális hozzájárulási adót a rehabilitált foglalkoztatásáig. Azok kérhetik, akiknek rehabilitációval vagy tartós foglalkozási rehabilitációval helyreállítható a foglalkoztathatósága, vagy 2011. dec.31-én részesült III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban.

15. A főfoglalkozású társas vállalkozó,a főfoglalkozású egyéni vállalkozó,és főfoglalkozású evás járulékai: A SZOCHO minimuma a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 %-a, a nyugdíjjárulék alapja a  minimálbér/garantált bérminimum 100%-a, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci jálék alapja a minimálbér/garantált bérminimum 150%-a.

16. A 27%-os tb-járulék megszűnik, helyette bevezetésre kerül a 27%-os szociális hozzájárulási adó.

17. Béren kívüli juttatásosok: A kedvezményesen adható juttatások közterhei, a  juttatás értékének 1,19 szerese után 16 % szja és 10 % eho. (A 10% eho eddig nem volt) (0,16+0,1)*1,19 = 30,94%. A kedvezményesen adható juttatásoknak a felső összeghatára 500eFt. A nem kedvezményesen adható juttatás értékének 1,19-szeresét 16% szja és 27% eho terheli, ami összesen 51,17%-os adó terhet  jelent.

18. Reprezentáció, üzleti ajándék: A juttatás értékének 1,19-szeresét 16% szja és 27% eho terheli.

19. A kiegészítő tevékenységet végzők egészségügyi szolgáltatási járuléka: 6390 forint lett havonta, illetve napi 213 Ft.

20. Társasági adó: Az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 %, e feletti részre 19 %.

21. Házipénztár: 2012. január 1-jétől a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év összes bevételének 10 %-át, illetve az 500 000 Ft-ot abban az esetben, ha az előző üzleti év összes bevételének 10 %-a 500 000 Ft-nál kisebb.

22. Rehabilitációs hozzájárulás, fizetésére kötelezett az a munkáltató, ahol az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5%-át. A  hozzájárulás mértéke továbbra is 964.500Ft/fő/év.

23. Megszűnt a segítő családtag biztosítására vonatkozó jogszabály, ezentúl munkaviszonyban, vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatható.

24. Minden jogviszonyban megszűnt a kötelező magánnyugdíji tagdíjfizetés, a tagoknak tagdíj helyett nyugdíjjárulékot 10% kell fizetniük a NAV-nak.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.