Családi pótlék

A családi pótlék hosszú idő óta az egyik legfontosabb jövedelem-kiegészítése a gyermekes magyar családoknak. A családi pótlék már egy igen régi intézmény, mely elsősorban akkor jelent nagy segítséget egy családban, amikor a gyermekek iskolás korba lépnek.

 

Különböző jogcímeken való folyósítás

A családi pótlék 2015 – 2016 év során is két jogcímen folyósítható, egyik formája a nevelési támogatás, amíg a gyermek még nem iskoláskorú, a másik pedig ezt követően a beiskolázási támogatás.

A nevelési ellátás a gyermek 6 éves koráig igényelhető, vagyis a kisgyermek születésétől tankötelessé váló koráig jár a családnak, pontosabban az év október 31.-ig, amikor eléri a tanköteles kort.

A neveltetési ellátás mellet a másik ellátás az iskoláztatási támogatás pedig a gyermek tankötelessé válásának évének november 1.-től jár vagy 16 éves korig, mivel ez a tankötelezettségi korhatár, vagy annak a tanévnek az utolsó napjáig, amikor a gyermek betölti a 20. életévét, illetve sajátos nevelési igényű gyermek esetén annak 23. életévének betöltéséig.

Ki jogosult családi pótlékra?

Családi pótlékra jogosult az a szülő, a vele egy háztartásban lakó házastársa, a nevelő szülő, az örökbefogadó szülő a vele egy háztartásban élő gyermekek tekintetében, de jogosult a szociális intézményvezető és a gyermekotthon is, ahol a gyermek elhelyezik. Nagykorú gyermeknek saját jogon is járhat családi pótlék, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

 

Mennyi a családi pótlék összege 2015-ben?

1 gyermekes család részére    12.200 Ft
1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő részére: 13.700 Ft
2 gyermekes család részére gyermekenként: 13.300 Ft
2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő részére gyermekenként:14.800 Ft
3 vagy többgyerekes család részére gyermekenként: 16.000 Ft
3, ill. több gyereket nevelő egyedülálló szülő részére gyermekenként: 17.000 Ft

 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23.300 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25.900 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú személy tekintetében 20.300 Ft

A családi pótlék mértékének megállapítása során figyelembe vehetőek azok a gyermekek is, akik után az igénylő már nem kap családi pótlékot. Erre akkor van mód, ha a gyermeknek nincs még saját jövedelme és közoktatási intézményben, vagy felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanul, ahol első alapképzését fogja majd megszerezni.

 

Igénylési változások

A családi pótlékkal kapcsolatos ügyeket megyei helyett járási szinten intézik majd. Így több helyen lehet benyújtani az igényeket. Tehát családi pótlékot a Magyar Államkincstárban, a járási hivataloknál és a kormányhivataloknál is lehet igényelni.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.