A családi kedvezményre vonatkozó szabályozás 2012. január 1-jétől életbe lépő változásai

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény – többek között – megváltoztatta a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény [a továbbiakban: Szja tv.] családi kedvezményre vonatkozó néhány szabályát. Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek hatályba.

1) Így ezen időponttól a családi kedvezmény érvényesítése szempontjából nem az a gyermek minősül kedvezményezett eltartottnak, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény [a továbbiakban: Cst.] szerint családi pótlékot folyósítanak, hanem az, akire tekintettel a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult. Ez pedig a gyakorlatban azt jelenti, hogy – az eddigi szabályozással ellentétben – az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bár jogosult lenne a Cst. alapján a gyermek után családi pótlékra, de azt ténylegesen nem igényelte meg, így azt nem is folyósítják számára.

Ezért ebből a szempontból a hatálybalépés időpontjától jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jogosultság fennáll.

2) Ugyanakkor módosul az eltartott személyek körének megfogalmazása is. Eszerint a kedvezményezett eltartottakon kívül az a személy tekinthető eltartottnak, aki a Cst. szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető. Tehát nem csak azon személyeket lehet beszámítani az eltartotti körbe, akiket – a családi pótlék folyósítása során – a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából ténylegesen figyelembe is vesznek, hanem azokat is, akik figyelembe vehetők lennének, ha a családi pótlékra jogosult személy azt kérné.

A gyakorlatban ez a módosítás azt jelenti, hogy az az egyetemista, főiskolás személy is beszámít az eltartottak létszámába, aki nappali tagozatra jár és önálló jövedelemmel nem rendelkezik, ugyanakkor a még családi pótlékra jogosító gyermekek utáni családi pótlék összegének megállapítása során a szülők nem kérték az említett személy figyelembe vételét.

3) Mint ismeretes, – egyebek mellett – családi kedvezmény érvényesítésére jogosult a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A 2012. január 1-je előtti szabályozás értelmében a nevezett személyekkel közös háztartásban élők közül egy, mégpedig a közös döntésük alapján megnevezett személy tekinthető a családi kedvezmény érvényesítésére jogosultnak. Azonban 2012. január 1-jétől a családi kedvezményt ily módon csak a saját jogán jogosult gyermek (személy), illetve a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély hozzátartozója érvényesítheti, azaz nem pusztán bármely, az említett magánszemélyekkel közös háztartásban élő magánszemély.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.