Bérszámfejtés


Komplex bérszámfejtési feladataink keretében vállaljuk:

 • Állományi dolgozók bérének számfejtését, állományon kívüli dolgozók bérének számfejtését, megbízási díjak számfejtését, szerzői jogdíjak számfejtését, melyek alapján egy információs anyagot állítunk össze, és küldünk meg megbízóinknak. Amely anyag tartalmazza az elmúlt hónapra vonatkozóan a munkavállalók név szerinti bérszámfejtését, illetve bérfizetési jegyzékét, az aláíró ívet a bankszámlaszáma megjelölésével.
 • Elkészítjük statisztikai jelentését, vezetjük kötelező nyilvántartásait.
 • Meghatározzuk a nettó jövedelmeket, az utalandó járulékokat, adót.
 • Elkészítjük számviteli feladásait a bér és Tb területét érintően.
 • Segítséget nyújtunk esetleges érdekeltségi rendszer kialakításában.
 • Megbízóinkat nem hagyjuk magukra egy esetleges APEH, vagy Tb revízió esetén sem.
 • Munkánkért teljes szakmai felelősséget vállalunk!

Nem kifizetőhelyi számfejtések esetén:

 • Az ellátások folyósításához adatszolgáltatás, más szervek részére.
 • A vállalkozás állományában lévő dolgozói számára irodánk elkészíti a különböző társadalombiztosításon alapuló pénzbeli ellátások (Táppénz, Gyermekápolási Táppénz, Terhességi Gyermekágyi Segély, Gyermekgondozási Díj, Gyermekgondozási Segély) igénylésével kapcsolatos iratokat.

Társadalombiztosítási feladatok területén

Ha kifizetőhelyként működik:

 • Táppénz, Baleseti táppénz, GYÁP számfejtése, folyósítása.
 • GYED igényének elbírálása, az ellátások folyósítása, összesítő elszámolás elkészítése.

Számottevő költségmegtakarításból származó előnyök:

 • kihelyezett bérszámfejtés, HR tevékenység – létszámcsökkentés
 • a létszámcsökkenés bérköltség és járulékcsökkenéssel jár
 • kisebb létszám az-az kisebb eszközberuházás, és nincs ezzel járó amortizációs költség
 • a fejlesztési és az oktatási költségek megtakaríthatók
 • a bérszámfejtés a kihelyezéssel vállalati fix költség helyett szolgáltatási díjként, működési költségként jelentkezik
 • gyorsabb és egyszerűbb az adminisztráció a szolgáltatási díjat az igénybevétel arányában kell fizetni

Fizetési módok:

 • A bérszámfejtési díjakat havi bontásban, a dolgozók száma szerint állapítjuk meg, azaz az Önnél az adott hónapban dolgozók száma szerint, hogy Ön tényleg csak annyit fizessen, ahányan önnél dolgoznak.
 • A fizetés átutalással, vagy készpénzben is lehetséges.
 • Konkrét ajánlat kéréséhez, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

A szolgáltatásaink igénybevételének előnyei:

 • folyamatos egyenletes minőség, pontos, megbízható szolgáltatás
 • hosszú távú szakmai és pénzügyi biztonság
 • aktuális jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő feladatvégzés
 • az alaptevékenység hatékonysága növelhető, kapacitások és eszközök szabadulnak fel.
 • Garantált titoktartás.


A legnagyobb elismerés ügyfeleink bizalma!