GYET (Gyermeknevelési támogatás)

Akik a nagycsalád alapítás mellett döntenek, azok fontos segítsége a gyereknevelési támogatás (GYET). Ez egy nem nagy összegű ellátás, de sok gyerek esetén minden forintnak jelentősége van.

 

Ki és meddig jogosult gyermeknevelési támogatásra?

Az ellátásra a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. A jogosultság abban az esetben is megszűnik, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét (nagykorúvá válik)és a háztartásban nincs további 3 olyan korú gyermek, akikre a jogosultság megállapítható.

Ha rendszeres pénzellátásban részesül a szülő, akkor sem állapítják meg a jogosultságot. Ebbe nem tartozik bele a gyes, vagy az emelletti munka után járó táppénz, illetve a súlyos fogyatékos gondozott után járó ápolási díj sem. Ezen ellátások mellett még járhat a gyermeknevelési támogatás.

Fontos tudni, hogy a gyermeknevelési támogatás mellett csak heti 30 órában engedi meg a törvény a munkavégzést. Ez alól kivételt jelent, ha valaki otthon dolgozik, mert az otthoni munkavégzésnél nincs időkorlát meghatározva.

Mennyi a GYETösszege 2015-ben?

A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (ami 2015 január 1-én 28.500 Ft), töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

 

Gyermeknevelési támogatás iránti kérelem

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igényt a Kincstár lakóhely szerint illetékes megyei igazgatóságánál lehet igényelni írásban a “Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című formanyomtatvány kitöltésével, valamint a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok csatolásával.

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnak az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatósága bírálja el, oda kell az igényt beadni.

Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

 

Források:

http://www.allamkincstar.gov.hu

http://hirsztrada.blog.hu/2014/12/02/gyet_2015_gyermeknevelesi_tamogatas_feltetelei_osszege_utalasa

 

Jogszabályi háttér:

Az 1998. évi LXXXIV. törvény 23-28. §-a, 34-44. §-a, valamint az 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.