Áraink

 

Bérszámfejtés:

 • 1550 – 2400 Ft / fő / számfejtés+ Áfa között, létszámtól függően

Könyvelés:

 • Magánszemély adóbevallásának elkészítése 3.000,- Ft
 • Gazdasági társaság teljes körű könyvelése már 17.500,- Ft / hótól.
 • Részvénytársaságok 40.000 Ft / hótól.
 • Év végi zárás, beszámoló, mérleg, bevallás elkészítése 12.000,- Ft-tól.
 • A felsorolt árak nettóban értendők és tartalmazzák a könyvelést (50 könyvelési tételig), az adóhatóság előtti képviseletet, a bevallások elkészítését, valamint felmerülő kérdések tekintetében az üzletviteli tanácsadást.

Árainkat a munkafeladatok és az időráfordítás alapján kerülnek kialakításra.

Könyvelő, bérszámfejtő váltás esetén, segítséget nyújtunk! Tájékoztatjuk, hogy előző könyvelőjétől milyen iratokat, bizonylatokat kell feltétlenül visszakapnia a könyvelési anyagon kívül és a további teendőkben is eligazítást nyújtunk.

Ajánljuk magunkat, ha fontos önnek a magas színvonalon végzett munka! 

Ajánljuk magunkat, mert velünk jelentős költségmegtakarítása keletkezik!


Velünk megtakarítja a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeket:

 • Alkalmazotti munkabér >  legalább egy fő, feltéve ha soha nem beteg, és nem megy szabadságra.
 • Munkavégzés helyének megteremtése > iroda, íróasztal, számítógép, telefon, internet, fűtés, áram stb.
 • A munkához kapcsolódó szoftverek vétele, vagy bérlete, az időszakos frissítésekkel.
 • Továbbképzések, szakirodalom költségei.
 • A munkavállaló hibáinak, tévedéseinek költségei (téves kifizetés, büntetés stb.).

Ha az előbb felsorolt költségeket számszerűsítjük, akkor a megtakarítás  havonta 50.000 forintól  több százezres nagyságrend is lehet, az Ön vállalatának adottságainak megfelelően, tehát legkevesebb 12X50.000=600.0000Ft évente. Ez ugye ez nem kevés?


AKCIÓ!

 • Kezdő vállalkozásoknak az első három hónapban elengedjük a munkadíjunk 33%-át.
 • Azoknak a nem kezdő vállalkozó új ügyfeleinknek, akik  hozzánk hozzák bérszámfejtési vagy könyvelési anyagukat, a decemberi számla összegéből elengedjük az év közben fizetett számláik összegének 10%-át.
 • Társas vállalkozások részére a cég  indulásakor  a kötelező számviteli szabályzatok elkészítése 20 ezer Ft+áfa. Ez a díj azonban nem kerül felszámításra, amennyiben a vállalkozás legalább egy évig nálunk könyveltet.

Figyelem amennyiben élni kíván bármelyik akciónkkal, akkor azt a szerződés kötésig jelezze, mert az akciók visszamenőleg nem érvényesíthetőek!

 

Mikor jó könyvelőt választani vagy váltani?

A könyvelő a „kapocs” a vállalkozás és az állami szervek, hatóságok (pl. APEH) között, többek között ezért is fontos hogy szakképzett és szakmailag felkészült legyen.

A könyvelő munkájából kifolyólag sok mindent tud az általa könyvelt vállalkozásokról, ezeket az információkat, titkokat meg kell őriznie, nem fecsegheti ki őket, ezért nagyon fontos a kölcsönös bizalom, a tisztelet és a diszkréció.

Új alapítású cégnél: Már a cégalapításnál jó ha megvan az cég vagy személy aki a könyvelést fogja végezni, mert miután megtörtént a cég dokumentumainak cégbíróságra történő beadása (ezt elektronikusan már nagyon gyorsan megy), és a cég megkapta az adószámát, 8 napon belül köteles megtenni az első bejelentést az APEH-nek. Tehát már a cégalapítással összefüggő bejelentések megtételekor jó ha megvan az a szakember aki elvégzi ezeket a feladatokat.

Már működő cégnél: Ha valamilyen okból nincs megelégedve a könyvelővel, nem működik a bizalmi viszony és megbeszéléses úton sem sikerül helyre állítani a munka kapcsolat, akkor bármilyen kellemetlen is, de váltani kell. Ha könyvelő nincs tisztában az aktuális jogszabályokkal, a könyvelő hibájából bírságot kap, amit nem hajlandó megtéríteni, nem ad tájékoztatást a cége helyzetéről, eredményéről, akkor ideje minél gyorsabban új könyvelő után nézni. Az előbb felsorol hibák valamelyike esetén nem tanácsos megvárni az év fordulót és kockáztatni a cég működőképességét.


Mit várhatunk el a könyvelőtől (irodától)?

A legfontosabb, hogy kössünk szerződést!

A kölcsönös elvárások megfogalmazása után, a felek megállapodnak, és ezt a megbízási szerződésben foglalják írásba. A megbízási szerződés a Ptk. rendelkezési hatálya alá eső jogviszony. A szerződésben foglaltak védik mind megbízót, mind megbízottat, így a későbbi vitás kérdések is könnyebben elkerülhetők lesznek. A szerződésben célszerű kitérni arra , hogy melyik félnek milyen kötelezettségei vannak, és azt milyen határidőre kell teljesítenie.

A könyvelési tevékenységet a pénzügyminisztériumnál hivatalosan regisztrált, mérlegképes könyvelő végezze, ellenőrizze.

A könyvelő kérjen saját kódot az okmányirodában az elektronikus adóbevallások benyújtásához, mert így a felelősség is őt terheli és rá fogja kiszabni az adóhatóság (pl. mulasztási bírság amennyiben a neki felróható hibából történt), szemben azzal ha a vállalkozó (vállalkozás) által regisztrált kódot használja. Nem árt ha a könyvelő rendelkezik felelősségbiztosítással mert sajnos Ő sem tévedhetetlen, bárhogy is igyekszik.

A vállalkozó joggal várja el könyvelőjétől: Könyvelési szerződésben is rögzített felelősségvállalást,a könyvelője időben tájékoztassa fizetési kötelezettségeiről, ha van akkor az áfa-visszaigénylés összegéről, tájékoztassa a vállalkozást érintő jogszabályok és törvények változásairól (adó-, TB-, és munkaüggyel kapcsolatban), és képviselje őt (külön díjazás ellenében) a hatóságok előtt, amennyiben az ellenőrzött tevékenységet a könyvelő végzi. Összegezve a könyvelő feladata hogy segítse ügyfelét a vállalkozása szabályszerű működtetésben, ezért célszerű havonta legalább egyszer egy személyes találkozó keretében megbeszélni a felmerült problémákat.

A könyvelő feladatai: Kontírozás adatrögzítés, bérszámfejtés (amennyiben szerződésben vállalta), a megfelelő bevallások és adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése feladása, kimutatások készítése (igény szerint), folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása a cégvezetésnek.

Mit vár el könyvelő: A könyvelési bizonylatok időben nem hiányosan történő átadását (nem a bevallás utolsó napján), nagyobb cégek esetén havonta többször is a feldolgozás gördülékenysége érdekében. A bizonylatok rendszerezése nem a könyvelő feladata, és amennyiben ezt is ő végzi jogosult magasabb díjazást kérni. A könyvelő is elvárja ügyfelétől az együttműködési szándékot, a segítséget és a bizalmat munkájához, illetve időben értesítést kapjon a munkáját érintő változásokról a céggel kapcsolatban.

Amennyiben a könyvelő alapfeladatian túlmutató munkákat is elvégez azért külön díjazás illeti meg, ilyen pl. a hitelkérelmek, támogatási igénylések-, a számviteli szabályzatok összeállítása.