2020. július 1-én életbe lépő adó és járulék változások

1. A bérekből, tagi jövedelmekből eddig levont egészségjárulék (4%+3%), a munkaerő piaci járulék 1,5%, és a nyugdíjjárulék 10% már nem lesz külön felsorolva a bérpapírokon, mert ez összeolvad egy ún. társadalombiztosítási járulék néven 18,5%-ot kitéve. Tehát összegszerűen ugyanannyi lesz, csak épp át lesz nevezve, és össze lesz vonva.

 

2. Kizárólag 10% nyugdíjjárulékot kell fizetni:
– szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag;
– álláskeresési támogatásban részesülő személy;
– gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesülő személy;
– fejlesztési foglalkoztatási díjban részesülő személy;
– rehabilitációs ellátásban részesülő személy után.

3. A főállású társas vállalkozóknál a szociális hozzájárulási adó (15,5%) és a szakképzési hozzájárulási adó (1,5%) alapja a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a, az új társadalombiztosítási 18,5% dolgozótól levonandó járulék alapja pedig a minimálbér/garantált bérminimum 100%-a lesz.

4. Egyéni vállalkozóknál ugyanaz, mint a 3./pontban, azzal a különbséggel, hogy az egyéni vállalkozó szakképzési hozzájárulást nem fizet.

5. Munkavállalók járulékfizetésének alsó határa kerül bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási (18,5) százalékot minden hónapban a minimálbér 30%-a (161.000*0,3=48.300 Ft) után mindenképpen meg kell fizetni. Akkor is, ha a munkavállaló havi jövedelme ennél kevesebb.

6. Minden kiegészítő tevékenységet folytató nyugdíjas, aki saját jogon nyugdíjas, vagy özvegyi nyugdíjat kap és betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt (akár egyéni vállalkozó, akár társas vállalkozó, akár munkaviszonyos) kikerül a tb. biztosítás alól.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.