Kisvállalati adó

1./ Kik választhatják?

Egyéni vállalkozók, betéti társaság, közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörű részvénytársaság, ügyvédi iroda, ha az adóévet megelőző adóévben az átlagos statisztikai létszám kevesebb, mint 25 fő, a bevétele és a mérlegének a főösszege kevesebb, mint 500 millió forint, az üzleti évének fordulónapja december 31., adószámát nem függesztették fel, és nincs 1 millió forintot meghaladó adótartozása.

 

2./ Milyen különleges feltétele van a bt-k, kkt-k, egyéni cégek esetében?

Ezen vállalkozási formák után ún. osztalék utáni kiváltó adót kell kötelezően fizetni. Amely eredménytartalék + mérleg szerinti eredmény+lekötött tartalék +jóváhagyott osztalék – tárgyi eszközök = ennek eredményének a 16%-a.

3./ Mi a bevétel megszerzésének időpontja?

A pénz, dolog átvétele vagy a számlán való jóváírás napja. Vagyis az egyszeres könyvvitel szabályai érvényesülnek.

 

4./ Mikor, meddig lehet bejelentkezni?

Ha 2013. január 01-től szeretne adóalannyá válni, akkor 2012. december 20-ig meg kell tennie a bejelentést.

 

5./ Vannak-e az adó alapjának növelő és csökkentő tételei?

Igen vannak, nagyon hasonlóak a társasági adó felsorolt tételeihez, de egyet mindenképp kiemelek: Az eredményt növeli, az 50 eft-ot meghaladó szolgáltatás igénybevétele, eszköz beszerzése, ha megállapítható, hogy ez ellentétes az ésszerű gazdálkodás követelményeivel. S még egy fontos dolog: értékcsökkenés nem számolható el.

 

6./ Mikor esik ki a kisadózás rendszeréből a vállalkozás?

Ha saját maga elhatározza. Ha felszámol, végelszámol, megszűnik. Ha számla vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért bírságot kap. Ha adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

 

7./ Meddig nem választható a kiesés után újra a kisvállalati adó?

Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre nem választható.

 

8./ Milyen mértékű adót kell fizetni?

Az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményéhez /azon bevételek és költségek, amelyek valósan befolytak vagy valósan kifizetésre kerültek/ hozzáadjuk a személyi jellegű kifizetéseket /bérek és járulékai/, és az így kapott összeg 16%-a maga a kisvállalati adó.

 

9./ Milyen adókat vált ki a kisvállalkozói adó?

A fizetett kisvállalkozói adóért  cserébe nem kell megfizetni a társasági adót, a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. /Vagyis a 10%-os társasági adót, és a munkavállalói bérek után azon járulékokat, melyeket a bér után a cég fizet./

 

10./ Mi történik, ha adott üzleti év negatív eredmény hoz?

Ha negatív eredmény keletkezik, akkor a cég a következő 10 évben azonos összegben csökkentheti a pozitív eredményét. /Elhatárolt veszteség./

 

11./ Helyi iparűzési adót hogyan fizet a kisvállalkozói adózó?

A helyi iparűzési adó alapja a kisvállalati adó alapjának 20%-al növelt összege. Pl: ha a kisvállalkozói adó alapja100.000 ft, akkor120.000 fta helyi adó alapja. Ha mondjuk 2% a helyi adó mértéke, akkor a120.000 ftután 2.400 ft-ot fizet helyi adót.


2012. évi CXLVII. törvény alapján a lényeget kiemelve

Készült: 2012. október 22.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.