A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után igénybevehető kedvezmény

Az Atvm. 2013. január 1-jétől hatályos 461.§-a értelmében a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről szóló, 2012. január 1-jén hatályos KSH közlemény (FEOR-08) 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott után a munkáltató az őt e munkaviszonyra tekintettel terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe.

SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK

91 Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások

911. Takarítók és kisegítők

9111. Háztartási takarító és kisegítő

9112. Intézményi takarító és kisegítő

9113. Kézi mosó, vasaló

9114. Járműtakarító

9115. Ablaktisztító

9119. Egyéb takarító és kisegítő

92. Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások

921. Szemétgyűjtők és hasonló foglalkozások

9211. Szemétgyűjtő, utcaseprő

9212. Hulladékosztályozó

922. Szállítási foglalkozások és rakodók

9221. Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője

9222. Állati erővel vont jármű hajtója

9223. Rakodómunkás

9224. Pultfeltöltő, árufeltöltő

9225. Kézi csomagoló

923. Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások

9231. Portás, telepőr, egyszerű őr

9232. Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású

9233. Hivatalsegéd, kézbesítő

9234. Hordár, csomagkihordó

9235. Gyorséttermi eladó

9236. Konyhai kisegítő

9237. Háztartási alkalmazott

9238. Parkolóőr

9239. Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási

foglalkozású

93. Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások

931. Egyszerű ipari foglalkozások

9310. Egyszerű ipari foglalkozású

932 Egyszerű építőipari foglalkozások

9321 Kubikos

9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású

933 Egyszerű mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások

9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású

9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású

 

http://www.onadozo.hu/hirek/a_szakkepzettseget_nem_igenylo_foglalkozasok_kedvezmenye/?hl=szocho

 

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.