Igénybevehető adókedvezmények 2013-ban

  • START kártya kedvezmények
  • a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után,
  • a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után,
  • a tartósan álláskereső személyek után,
  • a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után,
  • a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalók után,
  • a kutatók foglalkoztatása esetén érvényesíthető adókedvezményekkel.
  • bérkompenzációs adókedvezmény érvényesíthető havi 135 000 Ft munkabérig

A bérkompenzációs kedvezményt azok is kérhetik akik 2012-ben nem hajtották végre az elvárt béremelést, mert ez nem feltétel a 2013-ban történő érvényesítésnél. Mi több az idén alakuló cégek is érvényesíthetik ezt a kedvezményt. A kedvezmény viszont nem vonható össze a 25 év alattiak, 55 év felettiek, szakképzettséget nem igénylő munkakörökben foglalkoztatottak, tartós munkanélküliség, illetve szülés után munkába visszatérők kedvezményével.


A kedvezmény 2013. évben:

a.) 75000 forint kedvezményalapig 16 százalék, de legfeljebb 12000 forint,

b.) melyet felette a 75000 forintos összeghatárt meghaladó rész 20 százalékával csökkenteni kell. 2013-ban 135000 forint összegű havi bruttó munkabérig érvényesíthető, ennél magasabb kedvezményalap esetén a kedvezmény összege nulla forint. 2013-ban a kedvezmény béremelési feltétel nélkül jár.
A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezményhez kapcsolódó adatokat a 1208-as típusú bevallásban kell szerepeltetni, a bevallás XXIII. blokkjában (a többi szocho. kedvezménnyel együtt).

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvényben olvashatjuk, hogy a START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ adókedvezménnyel nem vonható össze a 25 év alattiak, 55 év felettiek, szakképzettséget nem igénylő munkakörökben foglalkoztatottak, tartós munkanélküliség, illetve szülés után munkába visszatérők kedvezménye.


25 év alatti foglalkoztatott után igényelhető kedvezmények

a) 25 év alatti pályakezdő után igény bevehető kedvezmény:

A legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti pályakezdőknél a munkáltatónak – legfeljebb 100 ezer forint után – nem kell 2 évig szociális hozzájárulási adót fizetni. Ez a bruttó bér 27%-át jelenti! A harmadik évtől pedig 14,5%-os SZOCHO kedvezményt kap, amíg el nem éri a 25. életévét.
Ehhez a kedvezményhez a munkavállalónak az APEH által kiállított 15 napnál nem régebbi igazolást kell kérnie!

b) 25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló után igény bevehető kedvezmény:
A munkáltató 14,5 % SZOCHO kedvezményt vehet igénybe, a munkavállaló 25 éves koráig. Ez a kedvezmény is legfeljebb 100 ezer forint munkabér után jár.


55 év felettiek kedvezménye

Minden 55 év feletti munkavállaló után, a munkáltató, 14,5 % SZOCHO kedvezményt érvényesíthet. Ez a kedvezmény is maximum 100 ezer forintig vehető igénybe.


Szakképzettséget nem igénylő munkakőrben foglalkoztatottak kedvezménye

Minden szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott (FEOR-08 9. főcsoport) után, a munkáltató, 14,5 % SZOCHO kedvezményt érvényesíthet. Ez a kedvezmény is maximum 100 ezer forintig vehető igénybe. A munkáltató a részkedvezményt akkor is a teljes hónapra igénybe veheti, ha a szakképzettséget nem igénylő munkakörben történő foglalkoztatás hónap közben kezdődött vagy szűnt meg. Nem érvényesítheti azonban a részkedvezményt a tárgyhóban a munkáltató akkor, ha a foglalkoztatottat az adott hónapban nem, vagy nem kizárólag szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatta.


Tartósan álláskereső munkavállaló után érvényesíthető kedvezmény

Tartósan álláskeresőnek minősül, aki a foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva. Azok után, akik a fenti meghatározásnak megfelelnek, a munkába állástól számított 2 évig nem kell szociális hozzájárulást fizetni, majd a 3. évben a kedvezmény mértéke 14,5 %. Ezt a kedvezményt csak a 2013. január 1-jétől kezdődő munkaviszony esetében érvényesítheti a kifizető.


A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

A gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban együtt: anyasági ellátások) folyósítása alatt vagy azt követően az adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban foglalkoztatott személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. A kedvezmény 2013. január 1-jétől érvényesíthető, de a kifizető az után a kisgyermekes munkavállaló után is jogosult lehet a kedvezményre, akit 2012. december 31-én már foglalkoztatott.

A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adó megállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százalékával a foglalkoztatás első két évében, 14,5 százalékával a foglalkoztatás harmadik évében. A részkedvezmény azon egész hónap tekintetében is megilleti a kifizetőt, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.