KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója)

KATA (Kisadózó vállalkozások tételes adója) – ami nem változott

Választhatja egyéni vállalkozó, betéti társaság. /Korlátolt felelősségű társaság nem./

Az a vállalkozás élhet a KATA adózási mód lehetőségével, melynek az éves árbevétele nem haladja meg a 6 millió forintot. Aki áfa alany is egyben, annak az áfa nélküli értéket kell figyelembe vennie a 6 milliós határnál.

A KATA havi összege főállású kisadózó esetében 50.000 ft, mellék állású KATA-s esetében havi 25.000 ft.

Ameddig a vállalkozás KATA hatálya alá tartozik, kikerül a számviteli törvény alól, éves beszámoló készítésére nem kötelezett.

Ha a cég túllépi a 6 milliós határt év közben, akkor sem esik ki a KATA-ból, viszont 40%-os adót fizet a 6 millió feletti összegre.

Belépni év közben is bármikor lehet, a belépés NAV felé történő bejelentését követő hó első napjától érvényes a KATA belépés.

 

KATA-Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos 2015. évi változások

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adózásával kapcsolatosan a következő módosításokat tartalmazza:

1. Kisadózó vállalkozások tételes adóját választó társas vállalkozás kisadózónak nem minősülő tagjainak a részesedése a 2015. évtől osztaléknak minősül

A 2015. évtől a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja (pl. a betéti társaság kültagja vagy a társaságban munkaviszony alapján tevékenységet végző tag) részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg.

2. Az adóalanyiság megszűnése 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatt

A 2015. évtől a kisadózó vállalkozás adóalanyisága a naptári negyedév utolsó napja helyett csak a naptári év utolsó napján, december 31-én fennálló, 100 ezer forintot meghaladó adótartozás esetén szűnik meg .

3. Az adóalanyiság megszűnését kiváltó okok bővülése

Az átalakulás mellett az egyesülés és a szétválás is megszünteti a KATA adó alanyiságot.

4. Az adóalanyiság választásakor a társadalombiztosítási azonosító jelet be kell jelenteni és a kisadózónak nyilatkoznia kell a biztosítási jogviszonyáról is

Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozásnak a név, a cím és az adóazonosító jelen túlmenően be kell jelentenie ez évtől a kisadózó társadalombiztosítási azonosító jelét is.

5. Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentésével kapcsolatos változás

A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a 2015. évtől a tevékenység szünetelétetésének bejelentését követően nem kell havonta megismételnie a tevékenység szüneteltetésére vonatkozóan a bejelentését, elég csak egyszer megtenni azt.

6. A munkaviszony létrejöttének vélelme

A 2015. évtől bővült a munkaviszony létrejöttének vélelmét megdöntő körülményeket tartalmazó felsorolás. A módosítás értelmében ilyen eset az is, ha a kisadózó azért nem tekinthető főállású kiadózónak, mert máshol főállású munkavállaló vagy társas-vállalkozó, feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének több mint a felét nem attól a cégtől szerzi, ahol a kisadózó munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó.

 

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.