Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása

A nyugdíjasok foglalkoztatása esetében el kell különíteni a sajátjogú nyugdíjasokat és a 40 éves jogosultsági idővel rendelkező, öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nyugdíjas nőket.

Az a személy számít saját jogú nyugdíjasnak, aki öregségi nyugdíjat vagy rehabilitációs járadékban részesül.
A saját jogú nyugdíjas munkavégzésekor sem korhatár, sem jövedelemhatár, sem munkaidőben történő korlátozás nincs .

A munkaadónak lehetősége van munkaviszony vagy megbízási szerződés keretében foglalkoztatnia a nyugdíjas személyt. Ezekben az esetekben az alábbiak szerint kell megfizetni a járulékokat.

  1. Nyugdíjas foglalkoztatása (munkaviszony)

A munkáltató 27% TB-t fizet a nyugdíjas után. A munkavállalói levonásoknak 2 esete van:

  • Ha a nyugellátás nem szünetel: 10% nyugdíjjárulék, 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, SZJA
  • Ha a nyugellátás szünetel: 10% nyugdíjjárulék, 4% természetbeni egészségbiztosítási járulék, 2% egészségbiztosítási járulék és SZJA.

A fentiek alapján az 1,5%-os munkaerőpiaci járulékot nem kell megfizetni.

A nyugellátást akkor kell szüneteltetni, ha a nyugdíjas a tárgyévben a minimálbér 18-szorosát meghaladó bruttó jövedelemmel rendelkezik.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.