Nyugdíjkorhatár 2015-ben

– 1952 január 1-je előtt születetteknek, a betöltött 62. életév,
– 1952-ben születetteknek, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
– 1953-ban születetteknek, a betöltött 63. életév,
– 1954-ben születetteknek, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
– 1955-ben születetteknek, a betöltött 64. életév,
– 1956-ban születetteknek, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
– 1957-ben vagy azt követően születetteknek, a betöltött 65. életév.

Az öregségi nyugdíj megállapításának szabályait a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezései határozzák meg. Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor betöltése után jár, de csak akkor, ha az illető magánszemély a törvényben meghatározott szolgálati időt is megszerezte. Tehát egyidejűleg kell két a feltételnek teljesülnie, azaz el kell érni az öregségi nyugdíjkorhatárt és meghatározott szolgálati idővel kell rendelkezni.


Öregségi teljes nyugdíj

Az a személy jogosult öregségi teljes nyugdíjra, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett, valamint nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.


Öregségi résznyugdíj

Az a személy jogosult öregségi résznyugdíjra, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, nincs meg a 20 év szolgálati ideje, de legalább 15 év szolgálati időt szerzett, valamint nem áll biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban.


Nők kedvezményes öregségi nyugdíja

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül az a nő jogosult, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Ebben az esetben a jogosultsági időbe beszámít a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idő is. Alapvető jogosultsági feltétel még, hogy az igénylő a nyugdíj megállapításának napján biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.

Nem lehet hozzászólni a cikkhez.